понеділок, 7 жовтня 2013 р.

Започатковуємо проектВИВЧАЄМО МАТЕМАТИКУ РАЗОМ


ЯК ВИНИКЛА ІДЕЯ ПРОЕКТУ
   Чим більше й повніше особистість використо­вує можливості середовища, тим успішніше від­бувається її вільний та активний розвиток: учень одночасно є продуктом і творцем свого середови­ща, яке сприяє його інтелектуальному, морально­му, соціальному та духовному становленню.

Визначимо тези проблеми, завдяки яким ви­никла ідея створення цього проекту:
  •   потреба сучасного суспільства у фахівцях, які вільно володіють комп'ютерними технологіями;
  •   завдання, які висуває суспільство перед сучас­ною школою,— підготовка підростаючого по­коління до життя в оновленому інформаційно­му суспільстві;
  •  недостатньо розроблена методика застосування інформаційно-комунікаційних технологій
    у викладанні шкільних предметів;
  •   зменшення інтересу учнів до вивчення пред­метів фізико-математичного циклу; 
  •  недостатня кількість годин, яка виділена нормативними документами на вивчення математики.
Тому з метою створення особливого навчаль­ного середовища для розв'язання окреслених проблем була створена група «Вивчаємо математику разом» Головний девіз проекту «Вивчаємо математику ра­зом»: «Навчання через спілкування».На цю дію надихнула стаття 
 в журналі «Фізика в школах України» -15-16 (235-236) серпень 2013 р 

ВИВЧАЄМО ФІЗИКУ РАЗОМ Навчальний проект

Автор статті О. В. Антикуз, Курахівська гімназія «Престиж», м. Курахове, Донецька обл.
  текст статті 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар